web statistics

Acquirer Nedir ? Acquirer Tanımı


Kredi kartı yönetiminin iki bacağı vardır. Tüketiciler ile ilgilenen issuer bacağı ve üye işyerleri ilgilenen acquirer bacağı. Acquier bacağına pos bacağı da denir. Kredi kartı kullanılan her mağaza ve işyerlerine üye işyeri denir. Tüketiciler buralarda bulunan POS ile istedikleri mal veya hizmeti alabilirler. Bu alım satım işlemlerinin sonucunda işyeri sahibinin borç alacak ilişkisini düzenleyen posların sahibi firmaya acquirer denir.

Alım satımı yapılan mal veya hizmetin bedelinin alışveriş işleminin konusu olduğu ekstrenin son ödeme tarihinden evvel tahsilatı olmayacağı için; acquirer, üye işyeri ile yaptığı anlaşmaya göre hesaptaki bedele belirli bir süre için bloke koyar veya ertesi gün belirli bir komisyon kesmek suretiyle bedeli hesaba geçirir.

Günümüzde kredi kartlarına taksit özelliği veren tüm bankalar kredi kartı acquirer bacağında faaliyet göstermektedirler.