web statistics

Tasarruf Mevduatı Sigortacılık Fonu (TMSF) Nedir ?

Tasarruf Mevduatı Sigortacılık Fonu (TMSF), tasarruf mevduatının sigorta edilmesi, BDDK tarafından kendisine devredilen bankaların yeniden yapılandırılması, bu bankaların üçüncü kişilere devredilmesi ile görevli bir kamu … Devamı