Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tuketicifinansman.net | 27 Kasım 2020

Scroll to top

Top

Menkul kıymetler etiketindeki yazılar

Menkul Kıymetler Nedir ? Menkul Kıymetler Tanımı

19 Şubat 2010 |

Menkul kıymetler; seri halinde çıkarılan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, ortaklık veya alacaklılık sağlayan, ibareleri aynı olan ve şartları Kurul’ca belirlenen kıymetli evraktır.

Yukarıdaki tanıma göre menkul kıymetin unsurları aşağıdaki şekilde … Read More