web statistics

Yeni tüketici kanunu banka müşterilerini nasıl etkileyecek?


Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Taslağı TBMM Genel Kurulu’nda 5, 6 ve 7 Kasım 2013 tarihlerinde görüşülerek yasalaştı. Yeni kanun tüketicinin korunmasına yönelik olarak pek çok düzeltme ve yeni düzenleme içeriyor. Oldukça detaylı olan yeni yasadaki tüketici finansmanı ile ilgili olan önemli bölümleri sizler için özetledik:

Kredi kartı

1. Bankalar artık yıllık aidat olmayan bir kart türü çıkarmak zorundalar. (Bu durum diğer kartlardan aidat alınabileceği anlamına gelebildiği için, kredi kartı aidatını geri almak için açılan davalar olumsuz etkilenebilir. Yalın kredi kartının taksit gibi özellikleri olmayacağı için kimse tarafından tercih edilmeyeceği söyleniyor. Ancak bankalar arasındaki rekabet ortamına bağlı olarak bu kartlara da ek özellikler tanımlanabilir.)

Krediler

2. Tüketici kredisi kullanan kişi, artık bu krediden 14 gün içerisinde cayma hakkına sahip olacak. Caydığı zaman da parayı cayma bildirimini gönderdikten itibaren en geç 30 gün içerisinde ödeyecek.

3. Banka en az 2 taksidin ödenmemesi halinde tüketiciye ihtar çekerek bir hafta içerisinde ödenmesini, yoksa tamamını talep edeceğini söylüyordu. Bu 1 haftalık süre 30 gün olarak değiştirildi.

4. Tüketicinin açık talebi olmaksızın krediyle ilgili sigorta yaptırılması yasaklandı. Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi halinde ise istediği sigorta şirketi ile imzaladığı poliçe, kredi veren kurum tarafından kabul edilmek zorunda olacak.

yeni tuketiciyi koruma kanunu5. Bankaların, kredinin ödenmesi için açılan hesaplardan, sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda tüketicilerden bir ücret ya da masraf talep edemeyecek. Ayrıca bu hesap, tüketicinin aksine yazılı talebi olmaması halinde kredinin ödenmesi birlikte kapatılmak zorunda olacak.

6. Bankalar tüketicinin açık talimatı olmadan kredi sözleşmesi ile ilişkili bir kredili mevduat hesabı sözleşmesi yapamayacak.

7. Konut kredisinde erken ödemede uygulanan %2’lik erken ödeme cezası, kalan vadesi 36 ayı aşmayan kredilerde erken ödenen tutarın %1’e indirildi.

Sözleşmeler

8. Sözleşmede öngörülen koşulların, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilmesi yasaklandı.

9. Faiz oranını ve kredinin toplam maliyetini sözleşmede göstermeyi unutan banka hiç faiz talep edemeyecek.

10. Tüketicilerin her türlü banka hizmeti, kredi, sigorta, bireysel emeklilik, yatırım ve ödeme ile ilgili mesafeli sözleşme kurulmadan önce bilgilendirilmesi zorunlu oldu. Tüketiciler, finansal hizmetlere ilişkin sözleşmelerden 14 gün içinde cayabilecek.

Faiz ve ücretler

11. Bankacılık işlemlerinde faiz dışında hangi hizmetlerden ücret, komisyon ve masraf alınacağı hususu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın görüşü alınarak BDDK tarafından belirlenecek.

Davalar

12. Bankaların tüketiciye açtığı davalar da tüketici mahkemelerinde görülecek.(Mevcut durumda tüketicinin açtığı dava tüketici mahkemesinde, bankanın açtığı asliye hukuk mahkemesinde görülüyordu.)

13. Değeri 2000 TL‘nin altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, 3000 TL‘nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 2000 TL’nin ile 2000 TL’nin arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunlu hale getirildi. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamayacak.

Yazımızın başında da belirtmiş olduğumuz gibi kanun tüketiciler için pek çok yeni düzenleme içeriyor. Ancak bizim konumuz tüketici finansmanı olduğu için, biz kanunun banka ve tüketici arasındaki ilişkiyi etkileyecek önemli kısımlarına yer verdik.