web statistics

Burçlara Göre Kredi Kartı Kullanım Alışkanlıkları


Bankalararası Kart Merkezi (BKM), ödeme sistemlerinde kart kullanıcılarının ve işyerlerinin kullanım alışkanlıklarını inceleyen Kart Monitör Araştırması’nın 2011 yılı sonuçlarına yer veren raporunu yayınladı. Raporda, araştırmaya katılan kişilerin sahip oldukları kartlardaki en beğendikleri özellikler, kart kullanma sıklıkları, aylık ortalama alışveriş tutarları, taksitlendirme tercihleri gibi konular yer aldı.

Raporda dikkat çeken başlıklardan biri de, “Burçların Ödeme ve Şifre Yönetimi Alışkanlıkları” oldu. Bu bölümde farklı burçların kredi kartı/nakit kullanma, ekstre kontrol etme, şifre paylaşımı gibi konulardaki alışkanlıkları incelendi. İşte Kart Monitör Araştırması’nda bu ilgi çekici bölümün sonuçları :

OĞLAK BURCU : Genel olarak ekstre kontrol etme konusunda hassas davranan oğlak burcundakilerin %91’i her zaman ve çoğunlukla hesap özetlerini kontrol ettiğini belirtiyor (genel ort.-%87). Sadece yüzde 62’si her ay ekstrelerindeki tutarın tamamını ödediğini belirtirken yüzde 67 olan ortalama oranın altında kalırlar. Şifre paylaşımı hususunda dikkatli davranan oğlakların %68’i şifresini kimseyle paylaşmadığını belirtiyor (%65).

KOVA BURCU : Kovaların %75’i alışverişlerinde kredi kartını tercih ederken, yalnızca %22’si nakit kullanmayı tercih ediyor. Ayrıca %61’i şifresini kimseyle paylaşmazken, %37’si en yakın çevresiyle şifresini paylaştığını belirtiyor. Ekstre yönetimi konusunda oldukça dikkatli davranan kovaların %94’ü ekstresini her zaman veya çoğunlukla kontrol ediyor (genel ort.-%87).

BALIK BURCU : Balıkların %75’i ekstresini her zaman veya çoğunlukla kontrol eder ki, bu oran tüm burçlar içindeki en düşük oran (genel ort.-%87). Balık burcundakilerin %59’u ekstrelerini posta yoluyla, %37’si e-posta yoluyla ve %4’ü SMS yoluyla alıyor. Alışveriş yaparken ödeme yöntemi olarak kredi kartını tercih edenlerin sadece %51 olması bu burcun kredi kartı kullanımında en çekimser davranan burç olduğunu gösteriyor (genel ort.-%62).

burclarKOÇ BURCU : Koçlar genelde %67 olan kredi kartı borcunun tamamını ödeme oranı en düşük (%56) iki burçtan biri. Farklı şifre kullanımında da %36 ile %50 düzeyindeki genel ortalamanın oldukça altında kalan koçların %91’inin ekstrelerini kontrol etme konusunda hassas davrandığı görülüyor (genel ort. – %87). Şifre paylaşımı konusuna gelindiğinde ise dikkatli davranan koçların %70’i şifresini kimseyle paylaşmadığını belirtiyor (genel ort.- %65).

BOĞA BURCU : Her üç boğadan ikisi alışverişlerde en çok kredi kartı kullanmayı tercih ediyor (%66). Finansal konularda oldukça dikkatli davranan boğa burcu, aylık kredi kartı ekstrelerinin tamamını ödeyen oranı en yüksek olan iki burçtan biri olarak yerini alıyor (%76). Şifre gizliliği konusunda boğaların, diğer burçlara göre en hassas burç olduğu görülüyor (%75).

İKİZLER BURCU : Öne çıkan özelliği değişkenlik olan ikizler burcuna mensup kişiler, borcunun tamamını ödeme konusunda (%76) boğa burcuyla zirveyi paylaşıyor. Ailesine ve yakın çevresine çok güvendiğini görülen ikizlerin %40’ı şifresini yakınlarıyla paylaştığını belirtmekte olup bu oran tüm burçlar içindeki en yüksek oran. Her 10 ikizler burcundan 9’u (%89) ekstrelerini her ay düzenli olarak kontrol etmekte, her ikisinden biri (%49) ise kontrol ettiği ekstreyi imha ediyor.

YAY BURCU : Yaylar şifresini başkalarıyla paylaşmama oranının (%68) en yüksek olduğu burçlar arasında yer alıyor (genel ort.-%65). Ekstrelerini kontrol etmede %84’lük oran ile %87’lik genel ortalamanın altında kalıyor.

AKREP BURCU : Tüm kartları için aynı şifre ya da farklı şifre kullanımı sorusuna cevap vermeme oranının %17 ile en yüksek olduğu bu burcun şüpheciliğiyle tanındığı biliniyor (genel ort.-%10). Şifre paylaşımı konusunda da dikkatli davranan akreplerin %71’i şifresini kimseyle paylaşmadığını belirtiyor (genel ort.-%65). Aylık kart borcunun tamamını ödemeye (%61) gelince ise ortalamanın altında bir orana sahipler (genel ort.-%67).

TERAZİ BURCU : Terazi burcu %73’lük oran ile ekstrelerini her zaman kontrol etme konusunda en hassas davranan burç olarak %63 olan genel ortalamanın üzerinde. Şifrelerini başkalarıyla paylaşmama konusunda %65’lik oran ile ortalama bir duyarlılık gösteren terazilerin, %70’lik oran ile aylık kredi kartı ekstrelerinin tamamını ödeyerek bu konuda %67 olan genel ortalamanın biraz üzerinde seyrettiği görülüyor.

BAŞAK BURCU : Geleneklere bağlılığıyla tanınan başakların %59’u ekstrelerini posta, %39’u e-posta ve %3’ü SMS yoluyla alıyor. Şifresini en yakın çevresiyle paylaşanların oranı başaklarda (%41) diğer burçlara göre en yüksek orana sahip (genel ort.-%30). Borcunun tamamını ödemeyip kredilendirenlerin oranı ise %45 olup, bu oran tüm burçlar arasında en yüksek oran (genel ort.-%31).

ASLAN BURCU : Aslan burcu, ekstrelerini her zaman veya çoğunlukla kontrol etmekte %81’lik oran ile ortalamanın (%87) altında kalırken; alınan ekstreyi imha etmeye gelince en yüksek orana sahip iki burçtan biri (%51- genel ort.%46). %66’lık oran ile tüm kartlar için farklı şifreye sahip olmada liderlik eden bu burcun duyarlı bir şifre yönetimi sergilediği görülüyor.

YENGEÇ BURCU : Yengeçler ellerine geçen ekstreleri imha etme konusunda (%41) tüm burçlar içinde en düşük orana sahip (genel ort.-%46). Ayrıca bu burca mensup kişilerin %74’ü şifresini kimseyle paylaşmadığını belirtiyor (genel ort.- %65). Aylık ekstrelerinin tamamını ödeme konusunda ise ortalamanın üzerinde bir orana sahip (%74 – genel ort. %67).