web statistics

İşten Çıkarıldım, Özel İşsizlik Sigortasından Tazminat Alabilir miyim ?


İşsizlik sigortasının 2012 için en az 2008 – 2009 yılında olduğu kadar gündemde olacağına inanıyoruz. Ancak bu ürünlere sahip tüketicilerin önemli bir kısmı halihazırda işveren tarafından yapılan işten çıkarma uygulamalarında hangi durumlarda özel işsizlik sigortası tazminatına hak kazanacaklarını bilmiyorlar. İşte bu yüzden özel işsizlik sigortası uygulamalarında sektör lideri olan BNP Paribas Cardif‘e bu ürüne özel sorularımız ilettik ve aldığımız yanıtları sizlerle paylaşmak istedik.

Bizi kırmayıp kendilerine ilettiğimiz soruları hızlıca yanıtlayan BNP Paribas Cardif Sigorta İş Ortaklıkları Kanalı GMY Cevdet Altuğ‘a ve yardımları için İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim GMY Ebru Taşçı Firuzbay‘a teşekkür ediyoruz. İşte sorularımız ve aldığımız cevaplar :

TF: İşten çıkartılan birinin, uygulamadaki iş kanunu nedeniyle işyeriyle mutabakata varılması durumunda İşkur işsizlik sigortasından maaş alması mümkün olmuyor. Aynı durum özel işsizlik sigortalarında da geçerli mi?

CA: İşsizlik sigortası alan bir kişiye “istem dışı işsizlik teminatı”ndan tazminat ödemesi yapılabilmesi için bazı ön koşullar mevcut bulunuyor. Örneğin, kişinin işten çıkarılma yazısını iletebilmesi ve İşsizlik Kurumu’ndan verilecek olan tazminat ödemesine hak kazanıyor olması gerekiyor. İşveren ve çalışan arasında anlaşma olursa bu şartları yerine getiremeyeceğinden dolayı işsizlik sigortası ödemesine de konu olamıyor. Bu gibi anlaşmalar, işleyiş açısından suistimale ve sebepsiz zenginleşmeye sebep olabileceği için sigortanın kapsamına giremiyor.

BNP-PARIBAS-CARDIFTF: Özel işsizlik sigortalarının İşkur İşsizlik Sigortası’na kıyasla avantajları nelerdir?

CA: Özel işsizlik sigortaları, İşkur ödeneğine ek olarak, kişilerin işsiz kaldıkları dönemde hayat standartlarını koruyabilmeleri için eksta maddi destek sağlayan ürünler konumunda bulunuyor. Sigortalılara faydası, sigortalı teminat limitini, yani işsizlik durumunda aylık ödenecek tazminat miktarını, kişilerin kendi maaşı ile orantılı olarak seçme sansına sahip olabilmeleridir.

TF: Kredi aldigim bankanın işsizlik sigortası ürünü yok, kredim için diger bir bankadan veya sigorta sirketinden işsizlik sigortası yaptirabilir miyim ?

CA: BNP Paribas Cardif olarak, Türkiye’nin önde gelen bankalarının bireysel kredilerine (Tüketici, Taşıt, İhtiyaç kredileri) işsizlik teminatı içeren koruma ürünleri sağlamaktayız. Dolayısı ile kişiler kredi almadan önce, işsizlik teminatı içeren ürünleri sunan uygun banka için araştırma yaparak seçimde bulunabilir ve kredi taksitlerini işsizlik riskine karşı teminat altına alabilirler.

Özel işşizlik sigortasından yararlanmak için…

Cevdet Altuğ’dan aldığımız yanıtlardan anladığımıza göre; özel işsizlik sigortası teminatınız varsa ve işten çıkartılıyorsanız, tazminatı hak edebilmek için gerekli şartlar İşkur İşsizlik Sigortası şartlarıyla aşağı yukarı aynı. Farkı, İşkur’da sigortaya hak kazanmak için son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası ödenmesi gerekirken, özel işsizlik sigortasında sigorta başvuru tarihinden itibaren 120 gün çalışmış olmak yeterli.

Ancak işverenlerin İnsan Kaynakları bölümlerinin mevcut iş kanununda yer alan düzenlemelerden sonra izledikleri yöntemler bu konuyu biraz karmaşıklaştırıyor. Mevcut iş kanunu, kasıt ve kusur olmaksızın istek dışı işin kaybedilmesi durumunda, çalışanın 30 gün içinde işe iade davası açmasına imkan veriyor. Bu durumda işveren, söz konusu işten çıkarmanın geçerli sebeplere dayandığını kanıtlamak zorunda. Aksi taktirde hem işten çıkarmak zorunda kaldığı çalışanını göreve iade etmek, hem de 4 ila 8 maaş tutarında bir kötü niyet tazminatı ödemek zorunda kalabiliyor. İş mahkemelerinde her zaman olmasa da genelde çalışan lehine kararlar çıktığına dair bir görüşün hakim olduğunu söylemekte de fayda var.

Ülkemizde iş mahkemelerinde bu haklı sebeplerin kanıtlanması işveren açısından çok kolay olmadığı için, birçok işveren işten çıkarmak istediği personele kıdem ve ihbar tazminatının yanı sıra bir veya birden fazla brüt maaşına denk gelecek bir ek ödeme teklif ediyor. Çalışan bu teklifi kabul etmesi durumunda, şirkete işe iade davası açma hakkından ve İşkur İşsizlik Sigortası’ndan maaş alma hakkından feragat etmiş oluyor. Genel olarak bilinmeyen konu ise şu: Böyle bir teklifi kabul eden çalışan eğer özel işsizlik sigortası yaptırmışsa, işverenin teklifini kabul etmesi durumunda özel işsizlik sigortası tazminat hakkından da feragat etmiş, yani boşuna prim ödemiş oluyor.

Sigortaya başvurmadan önce…

Sigortanın modern tüketicinin hayatında önemli bir yer tutması gerektiği bir dönemdeyiz. Bankalar,özellikle sigorta ve emeklilik üzerine tasarlanmış ürünleri dış aramalarla mevcut müşteri portföylerine satabilmek için önemli yatırımlar yaparak, bu konuda önemli gelirler elde ediyorlar.

Bu tür satışların büyük bir kısmında özelikle satış sonrası yenileme ve tazminat talebi aşamalarında önemli bir müşteri memnuniyetsizliği söz konusu. Bunun en önemli sebebi, bu satışı yapan kişilerin ürün bilgisine yeteri kadar hakim olmamasından ve ürün detayları yerine ürünün dayandığı fikri detaymış gibi satmasından kaynaklanıyor. Bu ve bunun gibi sebepler yüzünden ne kadar cazip gelirse gelsin, telefonla sigorta satış tekliflerinden kaçınılması gerektiğini düşünüyoruz.