web statistics

Kredi Kartı Azami Faiz Oranları Düştü


Merkez Bankası’nın, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik içeren tebliği, Resmi Gazetenin 24 Mart 2011 tarihli sayısında yayımlandı ve 1 Nisan 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kredi Karti Faizi1 Nisan 2011 tarihinden geçerli olmak üzere kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı Türk Lirası için yüzde 2,12, ABD doları için yüzde 1,70 ve Euro için yüzde 1,64; aylık azami gecikme faizi oranı ise Türk Lirası için yüzde 2,62, ABD doları için yüzde 2,20 ve Euro için ise yüzde 2,14 olarak yeniden belirlendi. TL’de eski oran akdi faiz için yüzde 2,26, gecikme faizi için ise 2,76’ydı.

İlgili düzenleme gereğince bankalar bu oranları geçmemek üzere faiz oranlarını serbestçe belirleyebiliyor. Azami faiz oranları, Merkez Bankası’nca 3 aylık dönemler halinde belirleniyor. 1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren gelecek üç aylık dönem için geçerli olacak azami faiz oranları bu tarihten önce yine Merkez Bankası tarafından kamuoyuna duyurulacak.