web statistics

Fortis ve TEB Birleşmesi Tamamlandı


Fortis Bank’ın tüzel kişiliğinin sona erdirilmesiyle TEB’e devri yoluyla iki bankanın birleştirilmesi resmi olarak gerçekleşti. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan açıklamaya göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 10 Şubat 2011 tarihli izninin 12 Şubat 2011 tarih ve 27844 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasını müteakip, 14 Şubat 2011 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili’ne yapılan tescil ile Fortis Bank A.Ş.’nin tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi suretiyle tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri (aktif ve pasifi) ile kül halinde Bankamıza devri yoluyla iki bankanın birleştirilmesi gerçekleştirildi.

Birleşme dolayısı ile TEBNK’ın çıkarılmış sermayesi 2,2 milyar TL’ye yükseltildi ve FORTS hissedarlarına 1 TL nominal bedelli payları karşılığında 1,0518 adet yeni TEBNK hissesi verilecek. Bugün ve yarın hisseler normal şekilde işlem görmeye devam edecek. Çarşamba günü ise FORTS hisseleri TEBNK (yeni) olarak yeni hisse pazarında Mart ayının son haftasına kadar işlem görecek. Mart sonunda hisseler TEBNK olarak işlem görmeye başlayacak.

Fortis Bank A.Ş.’nin tüzel kişiliğinin ticaret sicilinden terkin ile sona ermesi dolayısıyla 2010 yılı karının dağıtımına ilişkin bir karar alınmayacak ve dolayısıyla kar dağıtımı yapılmayacak.

TEB Fortis BirlestiBu sürecin tamamlanmasıyla özellikle Fortis personelinin özlük hakları açısından önemli kayıplara uğrayacaklarına dair söylentiler bulunuyor.

Tüketici finansmanı ürünleri açısından bakıldığında TEB Bonus markası altında kredi kartları faliyetleri devam ederken, Fortis Worldcard markası altında hizmet veriyordu. TEB tüzel kişiliği altında birleşen organizasyonun iki markayla devam edip etmeyeceği de merak ediliyor.