web statistics

Elekronik Genel Kurul (E-Genel Kurul) Sistemi Geliyor


Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) geçtiğimiz hafta aracı kurum, banka ve ihraççı kuruluşlara bir mektup göndererek genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması konusunda görüş ve öneri talep etti. Gelen öneriler değerlendirilerek MKK’nın sistemin üzerinden elektronik genel kurulların yapılabilmesine olanak sağlayan bir sistem kurulacak.

mkkMKK tarafından 06.01.2011 tarihinde yayınlanan duyuruda; 13.01.2011 tarihinde kabul edilen Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 1527. maddesinde anonim şirketlerde genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanmasının pay senetleri borsaya kote edilmiş şirketlerde zorunlu hale geleceğinin hükme bağlandığı belirtilmişti. İlgili kanun 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek. Kurulacak sistem sayesinde yatırımcılar, sahip oldukları hisse senetlerinin bağlı olduğu şirketlerin genel kurullarına MKK’nın web sitesi üzerinden katılabilecek ve oy kullanabilecek.

MKK gönderdiği mektupla aracı kurumlardan 24.02.2011 tarihine kadar elektronik oylama sistemiyle ilgili olarak görüşlerini talep etti. Gelen önerilerle beraber genel kurullara elektronik ortamda katılma imkan tanıyan yabancı ülke uygulamaları da incelenecek ve e-Genel Kurul uygulamasının MKK üzerinden yapılması için gerekli olan altyapı 2011’in ikinci çeyreğinde devreye alınacak.