web statistics

2011 Vergi Dilimleri Belirlendi


Maliye Bakanlığı’nın, 2011 yılında gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarifesi Resmi Gazete’nin 29 Aralık tarihli sayısında yayımlandı.

Söz konusu tebliğe göre söz konusu kazançlar bakımından vergi dilimleri şu şekilde belirlendi :

– 9,400 liraya kadar yüzde 15;

– 23,000 liranın 9,400 lirası için 1,410 lira, fazlası için yüzde 20;

– 53,000 liranın 23,000 lirası için 4,130 lira (ücret gelirlerinde 80,000 liranın 23,000 lirası için 4,130 lira), fazlası için yüzde 27;

– 53,000 liranın fazlasının 53,000 lirası için 12,230 lira, (ücret gelirlerinde 80,000 liranın fazlasının 80,000 lirası için 19,520 lira) ve fazlası için yüzde 35.

2011 Vergi Dilimleri2010 yılı vergi dilimleri 2010 takvim yılı gelirleri için 8,800 liraya kadar yüzde 15; 22,000 liranın 8,800 lirası için 1,320 lira, fazlası için yüzde 20; 50,000 liranın 22,000 lirası için 3,960 lira, fazlası için yüzde 27; 50,000 liradan fazlasının 50,000 lirası için 11,520 lira ve fazlası için yüzde 35 olarak uygulanıyordu.

2012 Gelir Vergisi Dilimleri