web statistics

Yeni VOB-İMKB 30 – 100 Endeks Farkı Kontratları İşlem Tarihi 1 Aralık


Bu haber Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nda işlem yapan yatırımcıları ilgilendiriyor. Şimdiye kadar sadece TL/Dolar, TL/Euro, İMKB 30 Endeks, İMKB 100 Endeks, Altın, Gösterge DİBS, Pamuk, Buğday kontratları Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nda işlem görüyordu. Bu kontratlara ilave olarak yeni bir kontrat olan VOB-İMKB 30 – 100 Endeks Farkı Vadeli İşlem Sözleşmeleri 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nda işlem görecek.

VOB-İMKB 30 – 100 Endeks Farkı kontratlarında dayanak varlık İMKB 30 ulusal hisse senedi endeksinin değerinden, İMKB 100 ulusal hisse senedi endeksinin değerinin çıkarılması ile bulunan değer olacak.

1 adet sözleşme büyüklüğü İMKB 30 ulusal hisse senedi endeksinin değerinden, İMKB 100 ulusal hisse senedi endeksinin değerinin çıkarılması ile hesaplanan endeks değerinin 0,1 TL ile çarpılması ile bulunan değer olacak.

Fiyat kotasyonu İMKB-30 Endeks değerinden İMKB-100 Endeks değerinin çıkarılması ile bulunan değerin 1.000 ile bölünmüş hali virgülden sonra üç basamak halinde kote edilecek.

Minimum fiyat adımı 0,025 minimum fiyat adımının değeri olup, 2,5 TL’ye karşılık gelecek.

VOBVade ayları Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık olacak (Aynı anda içinde bulunulan aya en yakın iki vade ayına ait sözleşmeler işlem görecek. Bu iki vade ayından biri Aralık ayı değilse, Aralık vade ayı ayrıca işleme açılacak).

Başlangıç teminatı ise 1 adet sözleşme için 250 TL olacak.