web statistics

Trafik Sigortası Poliçelerinde İptal Yetkisi


Okurlarımızdan biri bu hafta bize araç sigortasıyla ilgili bir soruyu iletti. Biz de Altınel Sigorta Aracılık Hizmetleri’nden arkadaşımız Abdülkadir Altınel’den konuyla ilgili olarak bilgi rica ettik. Aşağıda okurumuzun sorusunu ve Abdülkadir Bey’in cevabını bulabilirsiniz :

Soru : 2008 yılında sigorta acentelerinin noter satışı olmadan yapılan trafik sigortası poliçelerini iptal yetkisi var mıydı? Noter satışı yapılmadan önce sigorta iptal edildi ise, bu zaman içinde araç kazaya karıştığı takdirde sorumlu kimdir ?

Cevap :

Trafik Sigorta Poliçesi sigortalının kusuru sebebiyle 3. şahıslar için meydana gelecek maddi ve bedeni hasarların tazminini sağlayan enstrümandır.

Sigorta şirketlerinin poliçe kesme yetkisi verdiği bayilerinin (banka şubeleri, brokerlar ve sigorta acentelikleri) insiyatifleri ile üretilmekte ve iptal edilebilmektedir.

Poliçenin iptal edilmesinin ana sebebi, sigortalının aracını satması sebebiyle 3. şahıslara olan sorumluluğunun bitmesidir.

Yasalarımız, noterler vasıtası ile yapılmış olan satış sözleşmelerinin yeterli olacağını söylemektedir. Bu sebepten poliçe iptali için birinci derecedeki sebep satış sözleşmesinin oluşmasıdır.

Ayrıca sorumluluk doğuran araca kesilmiş olan bir poliçe olmasına rağmen mükerrer olarak bir poliçe daha oluşturulması sigortalının teminatını arttırmayacağından, bir tanesinin iptal edilmesi de söz konusudur.

Trafik SigortasiTrafik sigortası peşin ödemeli bir poliçedir. Üretilmesini takiben sigortalıya teslim edilmesi esnasında tahsilatı yapılmalıdır. Şu veya bu sebepten tahsilatını yapamayan bayi, poliçe aslının kendisinde olmamasına karşılık riskini kapatmak adına iptal işlemi yapabilmekteydi. Yeni çıkan kanunla mükerrer olması veya satış sözleşmesi bulunması dışında bir sebepten yapılacak iptal işlemi sigortalının sorumluluğunu paylaşmak anlamı taşıdığı için bayiler daha dikkatli üretim yapacaklardır. Ticaret odalarına kayıtlı lisanslı sigorta aracıları mesleki sorumluluk sigortası almak mecburiyetindedir. Bugüne kadar kanuni bir yaptırım örneği söz konusu değilken, gelecekte, alınmış olan kararların uygulanması sayesinde satış noktalarının yapmış olduğu hataların karşılığı hukuken yaptırıma dönüşebilecektir.

Sorular için son sözler: 2008 yılı söz konusu ise acentenin trafik sigortasını iptal etme hakkı vardı. Kaza anında aslında hukuken tek sorumlu ruhsat sahibidir. Oluşabilecek tazminatı karşılayabilmesi için bir poliçesi varsa bunu kullanabilir. Ama ne sebepten olursa olsun yürürlükte bir poliçesi yoksa tazminattan kaçması söz konusu değildir.

Abdülkadir Altınel
Altınel Sigorta Aracılık Hizmetleri – 1995
Şehit Ahmet Sk. 4/48 Mecidiyeköy
Şişli İstanbul
212 272 66 57
[email protected]
Yetkili acentelikler:
* Axa Sigorta A.Ş.
* Ergo Sigorta A.Ş.
* HDI Sigorta A.Ş.
* Ray Sigorta A.Ş.
* Axa Hayat Emeklilik A.Ş.