web statistics

Trafik Sigortası Primi Taksitle Ödenebilecek


Hazine Müsteşarlığı, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nda değişikliğe gitti.

Sigorta ücretinin ödenmesinde değişiklik getiren Tebliğ’e göre, sigorta ücretinin tamamı, sözleşme yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında peşinen ödenecek.

Ancak taraflar sigorta priminin en az dörtte biri poliçenin teslimi karşılığında peşin olmak koşuluyla taksitler halinde ödenmesini kabul edebilecek. Bu takdirde sigortacı prim ödenmemesi sebebiyle sahip olduğu sözleşmenin feshi hakkından vazgeçmiş sayılacak.

trafik sigortasiHazine Müsteşarlığı’nın Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genel Şartlar Tebliği dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Bugün yürürlüğe giren düzenlemeye göre sigorta ücreti; prim, güvence hesabına katılma payı ile sigorta sözleşmesine, bedeline veya primine ilişkin olarak mevcut ve ileride konulacak vergi, resim ve harçlardan oluşuyor.