web statistics

Kredi Kartı Borcunda Bileşik Faiz Uygulaması Kalkıyor mu ?


Superonline’da çıkan 2 Kasım tarihli bu habere göre bankaların kredi ve kredi kartı borcu için otomatik olarak bileşik faiz uygulamaları mümkün olmayacak.

Türk Ticaret Kanun Tasarısı’nda önergeyle yapılacak değişiklikle birleşik faizin hangi şartlarda uygulanacağı hükme bağlanıyor. Buna göre; birleşik faiz ancak cari hesaplarda ve borçlu bakımından ticari iş niteliği taşıyan ödünç sözleşmelerde geçerli olacak. Bunun dışında uygulanan birleşik faiz ise yok hükmünde sayılacak.

Basit olarak açıklamak gerekirse, bileşik faizin hangi şartlarda uygulanacağına dair hükümler bu haberde belirtildiği şekilde tasarıda yer alırsa, bankalar kredi ve kredi kartı borçlarında bileşik faiz uygulamasına kanuni bir yaptırım nedeniyle son vermek zorunda kalacaklar. Meclis Genel Kurulu’nda önümüzdeki günlerde görüşülmesi beklenen Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda, daha önce komisyonda çıkarılan bankacılıkta birleşik faiz uygulanmasına ilişkin hüküm yeniden düzenlenecek.

Sadece kredi kartları için geçerli

Tasarının 8’inci maddesine önergeyle eklenecek fıkra ile oran serbestisi ve bileşik faizin şartları düzenleniyor. Önergeyle “Üç aydan aşağı olmamak üzere, faizin ana paraya eklenerek bileşik faiz yürütülmesi şartı, yalnız cari hesap ve borçlu bakımından ticari iş niteliğini taşıyan ödünç sözleşmelerde geçerlidir. Tüketicinin korunmasına ilişkin hükümler saklıdır. Bu maddenin ikinci fıkrasına aykırı olarak işletilen faiz yok hükmündedir” hükmü getiriliyor.

Daha önce komisyondaki görüşmeler sırasında kredi kartlarında birleşik faiz uygulanmasının önüne geçmek için birleşik faiz hükmü tümüyle kaldırılmıştı. Önergenin bu şekilde kabul edilmesi durumunda birleşik faizin tümüyle kaldırılması yerine, bankaların sadece kredi kartı ve kredi borçlarına birleşik faiz uygulamasının önüne geçilmiş olacak.