web statistics

Doktorlara Muayehanede Kredi Kartı POS’u Bulundurma Zorunluluğu


Haberturk’ün haberine göre 1 Eylül 2008‘den itibaren doktorlara muayenehanelerinde kredi kartı pos’u bulundurma zorunluluğu geliyor.

Serbest çalışan doktorlar, diş hekimleri ve veterinerler, bu tarihten itibaren kredi kartı ile yapılan ödemelerde POS cihazı kullanacak.

Söz konusu cihazlarla düzenlenecek POS fişleri de, mükelleflerce yürütülen serbest meslek faaliyetinde, Vergi Usul Kanununa uyumlu “serbest meslek makbuzu” olarak kabul edilecek.

Hekimlerce kullanılacak POS cihazları ve bunların üreteceği belgeler, şu özelliklere sahip olacak:

  • Belge üzerinde mükellef bilgileri, tarih, saat, sıra no, hizmetin cinsi, vergi tutarı bilgileri ile ”Bu belge V.U.K uyarınca serbest meslek makbuzu yerine geçen belge hükmündedir” ibaresi yer alacak.
  • POS’lardan her günün sonunda günlük kapanış raporu (Z raporu) alınabilecek.
  • POS cihazlarında bilgilerin kolaylıkla kararıp, silindiği, mikrokapsüllü karbonsuz kopyalama kağıt ruloları kullanılmayacak.

Gerekli şartları taşımayan POS cihazları da bankalar ve katılım bankaları tarafından ya toplanacak ya da belirtilen esaslara uygun hale getirilecek.

kredi karti posHekimler, yeni uygulama döneminde POS’ları kullanmak suretiyle yaptıkları tahsilatlarda, müşterilerine POS cihazından çıkan belgeleri verecek. Müşteri tarafından talep edilse dahi başka belge düzenlemeyecek.

Cihazların özelliğinden ve kredili satışlara ilişkin mevzuattan dolayı belgenin birinci nüshasının mükellefte kalması durumunda, müşteriye verilen ikinci nüsha, vergi uygulamalarında asıl belge gibi mütalaa edilecek.

Hekimler, POS’ları kullanarak hizmet verdikleri her günün sonunda kapanış raporu alacak ve bu raporları gerektiğinde Bakanlık görevlilerine ibraz etmek üzere saklayacak.

Kredi kartı kullanılmaksızın ödenen hizmetlerde ise eskiden olduğu gibi serbest meslek makbuzu düzenlenmeye devam edilecek.