web statistics

Son Ödeme Tarihinde Minimum Tutar Ödenip, Ertesi Gün Kalan Tutar Ödenirse Kredi Kartı Faizi İşletilir mi ?


Başlıkta yazdığımız soru okuyucularımızın birinden geldi. Her ne kadar bir yazı başlığı için biraz uzun olsa da, yine de cevabın tüm okuyucularımızı ilgilendireceğini düşünerek soruyu aynı şekilde kullandık.

Aslında bu sorunun çok basit bir cevabı var. Evet teorik olarak bu durumda faiz işletilir. Ancak bankaların pratik uygulamaları ile ilgili olarak bilinmesi gereken bir veya iki konu yardımcı olacaktır.

Bankaların kredi kartı son ödeme tarihi uygulamalarında genelde ekstrede yazan tarihin bir gün sonrası öğleden önce (örneğin saat 10:00’a kadar) yapılan ödemelerde gecikmeden kaynaklanan faiz ödemesi söz konusu olmuyor.

Bu bir günlük tolerans bankaların kendi gün sonu operasyonlarının uzaması durumunda yaşanabilecek gecikmelerin önüne geçmek için koydukları bir tampon süre aslında.

Öğleden sonraya kadar ödeme yapmanız halinde yukarda bahsettiğiniz şartlarda (son ödeme tarihinde minimum ödeme tutarını ödeyip kalanını ertesi gün ödenmesi halinde) işleyecek faiz (her ne kadar faiz borcun bakiyesi ile direk ilişkili olsa da) günlük olarak hesaplanacağından çok da büyük bir maliyet olmayacaktır.

Bunun yanında borcun tamamını ödemeyecek durumda iseniz son ödeme gününe kadar minimum ödeme tutarını öderseniz gecikme durumuna düşmezsiniz. Son ödeme tarihinden sonra en kısa zamanda borcunuzu kapatabilirseniz de, sadece ödeme tarihine kadar geçen güne göre hesaplanan faiz maliyetiniz olacaktır.