Diğer katerogisindeki yazılar | Sayfa 11
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tuketicifinansman.net | 19 Kasım 2017

Yukarı dön

Yukarı

Diğer katerogisindeki yazılar

Diğer yazılar

Türkiye’deki Tüketici Finansmanı Şirketleri

4 Haziran 2008 |

Tüketici finansmanı şirketleri, 1990’lı yılların ikinci yarısından sonra yapılan bazı kanunsal altyapı hazırlıklarının ardından ve yabancı sermayenin de bu sektörde faaliyet göstermek amacıyla Türkiye’ye girişinin ardından karşımıza çıkmaya başladılar. Ancak bu şirketler geçtiğimiz 18 sene boyunca yaşanan ekonomik krizler ve … Devamı için tıklayın

“Yüzde 60 Çözümü” ile Birikim Yapmak

6 Mayıs 2008 |

Tasarruf yapmak için en geçerli yöntem şudur : Kazandığınızdan daha az para harcayın.

Ama bütçenizi daha planlı ve organize bir şekilde hazırlamak isterseniz, Richard Jenkins tarafından kaleme alınan oldukça popüler olan The 60% Solution, yani %60 Çözümü‘nü uygulayabilirsiniz. Richard Jenkins … Devamı için tıklayın

Tasarruf Yapmaya Başlamak İçin 4 Önemli Neden

22 Nisan 2008 |

Tüketici finansmanı çerçevesinde günümüzde birçok acil ihtiyacımız karşılanabiliyor. Ancak tasarruf disiplini olmadan uzun vadede tüketici açısından bazı sıkıntılar ile karşılaşıp borç denizi içersinde yüzme ihtimali her geçen gün daha da artıyor.

Tasarruf disiplini tüketiciler için sahip olunması gereken bir özellik. … Devamı için tıklayın

Yeni Yayınlanan Yazıları Email Olarak Alın

9 Mart 2008 |

TuketiciFinansman.net’te yeni yayınlanan yazıları email olarak da alabilirsiniz. Emailiniz ile kayıt olarak kredi kartları hakkında önemli ipuçları içeren 30 sayfalık E-Book‘u da indirebileceksiniz.

Kayıt olmak için aşağıdaki örnek sayfa resmine bakarak sırasıyla aşağıdaki adımları uygulayın :

1. Email aboneliği için … Devamı için tıklayın

Fonlama Maliyeti Nedir ? Fonlama Maliyeti Tanımı

21 Ocak 2008 |

Fonlama maliyeti günümüzde bir çoğumuzun karşısına sıklıkla çıkan bir terimdir. En basit tanımıyla gerçek veya tüzel kişinin kendine ait olmayan bir parasal kaynağı kullanırken ödediği faize fonlama maliyeti denir.

Dışarıdan sağlanan fonların kaynağı gerçek veya tüzel kişilerin tasarrufları veya gerçekleştirdikleri … Devamı için tıklayın

Menkul Kıymetleştirme Nedir ? Menkul Kıymetleştirme Tanımı

29 Kasım 2007 |

Menkul Kıymetleştirme, bir gerçek veya tüzel kişinin ticari faliyetlerinden kaynaklanan varlıkları ve gelecekteki gelirlerini karşılık göstermek sureti ile borçlanma senedi ihraç ederek finansman sağlanmasıdır.

Devamı için tıklayın

Muacceliyet Nedir ? Muacceliyet Tanımı

10 Ekim 2007 |

Muacceliyet, borç alacak ilişkilerinde vadenin dolması ya da şartın gerçekleşmesi gibi sebeplerle, borcun borçludan resmen istenebilir hale gelmesidir.

Devamı için tıklayın

Mevduat Nedir ? Mevduat Tanımı

28 Eylül 2007 |

Daha önce belirlenmiş bir süre sonunda veya istenildiğinde çekilmek üzere bankalara belirli bir faiz karşılığı beklentisiyle ya da faiz karşılığı beklenmeden yatırılan para, mevduat olarak tanımlanmıştır.

Mevduat hesapları üçe ayrılır :

1) Vadesiz mevduat hesabı : Hiçbir kayıt ve şarta … Devamı için tıklayın

Mevduat Toplama Yetkisi Nedir ? Mevduat Toplama Yetkisi tanımı

28 Eylül 2007 |

Bankalar Kanunu’na göre izin verilen bankalarla özel kanunlarına göre yetkili olanlar dışında hiç bir gerçek veya tüzel kişi mevduat toplayamaz. Kuruluş izni veya Türkiye’de şube açma izni almış olan bir bankanın, mevduat kabulü veya bankacılık işlemleri yapmak üzere ayrıca Bankacılık … Devamı için tıklayın

Büro Skoru Nedir? Büro Skoru Tanımı

28 Eylül 2007 |

Büro skoru; KKB (Kredi Kayıt Bürosu) tarafından üretilen ve üyelerinin hizmetine sunduğu kredi skoru olarak tanımlanabilir.

Devamı için tıklayın

Bireysel Müşterilerin Keşfi ve Tüketici Finansmanının Doğuşu

12 Eylül 2007 |

Türkiye’de bankacılık sektörlerini evrelere ayırmak gerektiğinde kesinlikle bir “bireysel müşterilerin keşfi” dönemi adını verebileceğimiz bir evrenin yaşanmış olacağı gerçeğini herkes kabul edecektir.

Bankacılık sektörü Türkiye’de adım adım kendini bulmaya başlamıştır. Bunda da yaşanan ekonomik krizlerin, bu krizlerle sekteye uğrayıp dersler … Devamı için tıklayın

TuketiciFinansman.net – Giriş

10 Eylül 2007 |

Bildiğiniz gibi tüketim hayatımızın önemli bir bölümünü kapsamakta. İhtiyaçlarımızın sonu bir türlü gelmiyor. Sınırlı gelirler ve sınırsız ihtiyaçlar içersinde bazı ihtiyaçlarımızın karşılanması için dışardan finansman ihtiyacı doğuyor.

İhtiyaçların dışardan finansmanı söz konusu olduğunda türüne ve yapısına bağlı olarak bir çok … Devamı için tıklayın

Tüketici Finansmanı Nedir ? Tüketici Finansmanı Tanımı

1 Eylül 2007 |

Tüketici – İngilizce’de Consumer – tanım olarak “mal ve hizmet satın alan kişi veya kişiler” olarak geçer.

Tüketici finansmanı ise satın alınması planlanan mal veya hizmetlerin finansmanının dış kaynaklardan borçlanma yolu ile temin edilmesidir.

Borçlanma faaliyeti tabiatı itibari ile bir … Devamı için tıklayın