Tasarruf Mevduatı Sigortacılık Fonu (TMSF) Nedir ?
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tuketicifinansman.net | 22 Kasım 2017

Yukarı dön

Yukarı

Tasarruf Mevduatı Sigortacılık Fonu (TMSF) Nedir ?

Editör | Son güncelleme: 07 Ocak 2011

Tasarruf Mevduatı Sigortacılık Fonu (TMSF), tasarruf mevduatının sigorta edilmesi, BDDK tarafından kendisine devredilen bankaların yeniden yapılandırılması, bu bankaların üçüncü kişilere devredilmesi ile görevli bir kamu tüzel kişisidir.

TMSF’nin karar organı, fon yönetim kuruludur. Fonun yönetim kurulu başkanı, BDDK başkanıdır. Söz konusu kurulda ayrıca BDDK ikinci başkanı, 3 kurul üyesi, 1 BDDK başkan yardımcısı ve 1 TMSF başkan yardımcısı yer almaktadır.

TMSF, BDDK tarafından idare ve temsil edilir.