Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tuketicifinansman.net | 19 Şubat 2019

Scroll to top

Top

Muacceliyet Nedir ? Muacceliyet Tanımı

Muacceliyet, borç alacak ilişkilerinde vadenin dolması ya da şartın gerçekleşmesi gibi sebeplerle, borcun borçludan resmen istenebilir hale gelmesidir.